Pension Svatý Florian v Hlučíně a jeho historie.

Pension Svatý Florian, Hlučín

Svatý Florian. Náš pension nenese jméno patrona hasičů a jejich cechu náhodou. V budově, postavené kolem roku 1805, sídlil až do roku 1996 hlučínský hasičský sbor. Jako vzpomínku na tuto dobu u nás naleznete dokumenty, které v dobách dávných i méně dávných určovaly podmínky, za kterých byli obyvatelé povinni vykonávat hasičskou službu.

Hasičská zbrojnice i stylový pension

15. srpna roku 1881 byl v hlučínské hospodě „Na krásné vyhlídce” založen dobrovolný hasičský sbor „Feuerlosch und Rettungsverein”. 85 mužů se rozhodlo chránit město a jeho obyvatele před požáry a dalšími rozmary živlů.

Za svoji základnu si hasičský sbor zvolil budovu na poblíž centra v dnešní ulici generála Svobody. Ano, budovu, v níž dnes najdete náš pension.

V roce 1996 se hasičský sbor stěhoval do nového. Zbrojnice z přelomu 18. a 19. století zůstala opuštěna, jako skladiště ji využívali prodejci z nedaleké tržnice.

Chátrání skončilo v roce 2000. Právě tehdy jsme započali s celkovou rekonstrukcí budovy a její přestavbou na pension s restaurací. 1. dubna 2002 jsme přivítali první hosty. Rádi přivítáme i vás.